แรงบันดาลใจในการอ่านบทความธรรมะ

แรงบันดาลใจในการอ่านบทความธรรมะนั้น เริ่มต้นนั้นเกิดจาการที่ผมเป็นคนชอบและติดใจฟังธรรมะในรูปแบบของ mp3 โดยเริ่มแรกนั้น พระอาจารย์ที่ผมเคารพท่านได้เป็นผู้เมตตาจัดหาซีดีพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์วัดป่าและซีดีธรรมนิยายให้ผมฟัง หลังจากนั้นผมก็พยายามหาเสียงธรรมะต่างๆ ฟังเพิ่มเองจาก internet

การศึกษาธรรมะในรูปแบบการฟังนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งยวดกับผม เนื่องจากการเรียนปริญญาเอกของผมนั้น ต้องใช้เวลาและสายตาในการอ่านงานวิจัยเป็นจำนวนมาก การฟังธรรมะโดยผ่านเครื่องเล่น mp3 จึงเป็นสิ่งที่สะดวกและผ่อนคลายอย่างมาก เรียกว่าผมสามารถใช้เวลาว่างในขณะขับรถ ออกกำลังกาย ทำกับข้าว หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ในการศึกษาธรรมะได้ตลอด จึงทำให้การศึกษาธรรมะของผมนั้นไม่ต้องถูกจำกัดโดยข้ออ้างว่าไม่มีเวลา

ในช่วงเวลาหนึ่งปีนั้น เรียกว่าผมโหลดธรรมะมาฟังจนแทบจะหมดเว็ปเลยก็ว่าได้ และการที่ผมฟังเสียงอ่านของคนอื่นมามากแล้วก็เห็นประโยชน์จากการฟัง ก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อการฟังธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้าง และเพื่อเป็นการเจริญรอยตามนักอ่านรุ่นก่อนๆ 

ดังนั้น ผมจึงได้ริเริ่มที่จะอ่านบันทึกเสียงบทความเกี่ยวกับธรรมะของตนเองแบบเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง โดยพยายามเน้นแนวแบบที่ฟังสบายๆ โดยเรื่องที่อ่านก็จะนำมาจากกระทู้บทความในเว็ปธรรมะซะเป็นส่วนใหญ่ เพราะรู้สึกว่ามีหลายเรื่องน่าสนใจและไม่ค่อยมีคนนำมาอ่านแบ่งปันเท่าที่ควร ผมจะมุ่งเน้นถึงการเจาะกลุ่มผู้ฟังซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับการฟังธรรมะแบบดั้งเดิม

ก็หวังว่าความตั้งใจของผมคงจะก่อประโยชน์ให้แก่คนอื่นบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ

 

ประวัติในทางธรรมโดยย่อ

ผมได้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังภายหลังที่มีโอกาสได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร ช่วงกลางปี 2552 ในช่วงที่กลับมาเยี่ยมเมืองไทยตอนช่วงฤดูร้อน แต่ก่อนหน้าที่จะได้บวชนั้น ผมก็เป็นเหมือนกับชาวพุทธผิวเผินทั่วไปที่รู้แค่เปลือกของพระพุทธศาสนา ยอมรับว่าแม้กระทั่งเรื่องนรกสวรรค์หรือการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยว่าจริง แค่เชื่อในกฏแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งการตัดสินใจที่จะบวชของผมครั้งนั้น ยอมรับว่าไม่ได้เกิดเพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลย แต่เพียงต้องการบวชให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อทดแทนคุณท่านตามประเพณีนิยมเท่านั้น

แต่ทว่า การบวชศึกษาที่วัดบวรฯ ซึ่งต้องเข้าเรียนปริยัติธรรมเป็นเวลา 2 อาทิตย์นั้น ถือว่าเป็นการปูพื้นทางพระพุทธศาสนาให้ผมเริ่มมีความศรัทธาอย่างมาก เพราะโดยนิสัยพื้นฐานของผม จะเป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ และการที่จะเรียนรู้อะไรผมก็มักจะเจาะลึกในรายละเอียดโดยเห็นเป็นสิ่งท้าทายชวนรู้ ก็เลยคิดว่าไหนๆก็บวชทั้งทีไม่มีอะไรให้วุ่นวายใจแล้ว ก็ขอใช้เวลาให้คุ้มค่าในการศึกษาธรรมะซะเลย อย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆให้เปลืองข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านนำมาบิณฑบาตร แต่ท้ายที่สุด เมื่อผมได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ตามหลักเหตุและผลและจากหลักการวิเคราะห์แล้ว ก็ทำให้พบว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงนั้น จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจและประเสริฐยิ่งกว่าความรู้ทั้งปวงที่ผมเคยรู้มา เป็นการแสดงหลักเหตุและผลที่ลึกซึ้งแจ่มชัดในเชิงปรัญชาและการดำเนินชีวิต ที่ผมเองก็ยอมรับว่าไม่เคยรู้มาก่อน

นอกจากนั้น การที่ได้อาศัยอยู่ที่วัดบวรฯ ยังทำให้ผมได้พบกับพระท่านนึง ซึ่งเป็นพระอาคันตุกะมาจากวัดป่าสายหลวงปู่มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านจำวัดอยู่ติดกับห้องที่ผมอยู่และได้มาสนทนากับผมเป็นประจำ พระท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากในด้านการปฏิบัติสมาถะและวิปัสสนามาก และด้วยเหตุว่าช่วงนั้นผมก็กำลังเริ่มหัดภาวนาใหม่ๆ ท่านจึงได้เมตตาให้คำแนะนำแก่ผมอย่างมากในเรื่องการปฏิบัติธรรม ยิ่งไปกว่านั้นท่านก็ยังสามารถอธิบายและตอบปัญหาเกี่ยวกับจิต กฏแห่งกรรม และสิ่งลึกลับที่ผม หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาไม่เคยทราบมาก่อนอย่างน่าอัศจรรย์ และในภายหลัง ท่านยังเป็นผู้มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ผมเข้าสู่กระแสทางธรรมอย่างเต็มที่ ผมจึงนับถือท่านเป็นหนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรมที่มีพระคุณอย่างมากของผมองค์หนึ่ง

ผมบวชที่วัดบวรฯ เป็นเวลา 3 อาทิตย์จึงได้สึกเพื่อกลับไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกา หลังจากสึกแล้ว จะเรียกได้ว่าผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากคนที่เคยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามอำนาจกิเลสแบบไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ก็กลับกลายเป็นคนที่ยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางดำรงชีวิต โดยได้ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอย่างแท้จริง กลายเป็นว่าได้เริ่มเข้าสู่กระแสทางธรรมอย่างเต็มที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตที่ธรรมะจัดสรรให้เลยก็ว่าได้

 

ประวัติส่วนตัว

ปัจจุบันผมจบปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาการบริหารต่างประเทศ เอกการจัดการ ที่มหาวิทยาลัย Texas A&M International ที่เมือง Laredo รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านั้นผมได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) และโทสาขา E-commerce จากมหาวิทยาลัย Texas A&M-Commerce ที่เมือง Commerce รัฐ Texas ในปี 2549 และได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สาขาบริการธุรกิจ (BBA)ในปี 2546

ผมโชคดีที่ได้เกิดในตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แม้อากง(ปู่) และอาม่า (ย่า) จะอพยพมาจากเมืองจีน ท่านก็เป็นผู้ใจบุญเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนั้น ผมได้เห็นท่านทั้งสองใส่บาตรพระทุกเช้าไม่เคยขาด และท่านก็ยังได้บริจาคทรัพย์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยจิตที่ศรัทธาเป็นอันมาก

ส่วนพ่อแม่ของผมนั้นก็ถือว่าเป็นบรมครูในทางธรรมของผมเช่นเดียวกัน เพราะท่านสอนผมอยู่เสมอตั้งแต่เล็กให้เป็นคนดี รู้จักให้ทาน และให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน โดยเฉพาะคุณแม่ของผม ท่านเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเป็นลูกศิษย์ของ คุณแม่ ด.ร. สิริ กรินชัย ท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้สนับสนุนผมเป็นอันมากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการทำบุญในพระพุทธศาสนา ผมจึงถือว่าผมเป็นคนโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเกิดมาในครอบครัวพุทธที่ดี ที่เกื้อหนุนให้ผมสามารถสร้างบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ในชาตินี้

Updated 10/12/54


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica