รับจัดทำสื่อเสียงอ่านธรรมะเป็นธรรมทาน

ผมขอใช้โอกาสนี้ในการรับอาสาจัดทำสื่อเสียงอ่านธรรมะเป็นธรรมทานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้จัดทำหนังสือ หรือสื่อธรรมะอื่นๆ ที่ต้องการที่จะจัดทำไฟล์เสียงสำหรับเผยแพร่ให้คนได้ฟัง

การผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบเสียงนั้น นับเป็นการศึกษาธรรมอีกทางหนึ่งซึ่งถูกจริตกับผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ หรือไม่สะดวกที่จะอ่าน นอกจากนี้ ดนตรีประกอบในระหว่างฟังธรรมยังสามารถช่วยดึงให้คนฟังมีสมาธิจดจ่อหรือคล้อยตามในเนื้อหาที่ฟังได้อีกด้วย

โดยทั่วไปผมจะมีหลักในการที่จะเลือกรับอ่่านเล็กน้อยดังนี้นะครับ

  • เป็นเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมะ หรือหลักที่ส่งเสริมให้คนเป็นคนดี ละความชั่ว
  • ไม่เป็นไปเพื่อการค้าทางพาณิชย์ ยกเว้นเป็นการหารายได้ให้การกุศล

สำหรับแนวของเสียงอ่านที่อยากจะให้ออกมาก็สามารถบอกได้นะครับ อย่างเช่น อยากให้ดนตรีประกอบออกมาแนวไหน กลุ่มคนฟังเป็นประเภทใด ผมจะได้ปรับเปลี่ยนให้ตามความเหมาะสม ในการอัดเสียงตอนนี้ผมจะใช้ไมโครโฟนของ Samson รุ่น CO1U ซึ่งให้เสียงคุณภาพที่ค่อนข้างชัดมาก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาผมกำลังเรียนอยู่ที่อเมริกา ประมาณปีละครั้งสองครั้งถึงจะหลับมาเที่ยวเมืองไทย ดังนั้น สำหรับหนังสือหรือบทความที่จะให้ผมอ่านนั้น ถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณาส่งมาให้ผมทาง Internet นะครับ จะเป็น PDF ไฟล์ link หรือ email ก็ได้ เมื่อจัดทำเสียงอ่านสร็จแล้วผมจะนำขึ้น internet และส่ง link ให้ไปโหลดครับ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผมได้ที่ thegreatdesigner@hotmail.com นะครับ หรือจะติดต่อผมจาก แบบฟอร์มติดต่อ ในเว็ปนี้ก็ได้ครับ สามารถทิ้งเบอร์โทรให้ผมโทรกลับด้วยก็ได้นะครับในกรณีต้องการคุยเรื่องรายละเอียด ค่าโทรทางไกลไม่แพงหรอกครับ เท่ากับใช้มือถือคุยที่เมืองไทย

 

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica