ผมคงต้องขออนุญาตปิด Webboard นี้เป็นการถาวรครับ เนื่องจากมีผู้เข้ามา post ในเชิงก่อกวนเป็นจำนวนมาก

 

ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica