เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
 
จิตที่พ้นจากทุกข์

จิตที่พ้นจากทุกข์

หนังสือเล่มนี้เขียนเล่าถึงประสบการณ์การ์การปฏิบัติธรรมของ "ลุงหวีด บัวเผื่อน" ทั้งในด้านสมาถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีมากเล่มหนึ่ง ซึ่งเขียนโดยใช้ภาษาที่่เข้าใจง่าย ชวนให้ติดตาม   
ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า
เริ่มต้นจากการมีสติสัปชัญญะ
ติดในความว่าง 2 ปีเต็ม
เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานพิจารณากาย
พิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ขันธ์ 5 ไม่ใช่เรา แล้วเราคือะไร
ปล่อยธาคุรู้
ปัจจุบันธรรม
ถาม-ตอบปัญหา 1
ถาม-ตอบปัญหา 2
ถาม-ตอบปัญหา 3
บทสรุป
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica