เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
ธรรมะลุโลกท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 
เรื่องจริง...จากกรรม
ธรรมะลุโลกท่านพ่อลี ธมฺมธโร
เรื่องจริง...จากกรรม

เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากเรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นอัศจรรย์ของ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร แห่งวัดอโศการาม เป็นแนวเขียนแบบแปลกใหม่ชวนติดตาม

 

เป็นหนังสือที่รวมรวมบันทึกเรื่องราวของบุคลต่างๆ ที่ได้กระทำกรรมที่ไม่ดีไว้ และสุดท้ายก็ต้องได้รับผลจากสิ่งที่ตนเองก่อขึ้น ไม่อาจหนีกรรมได้

เนื้อหาในหนังสือ
 
เนื้อหาในหนังสือ
     
จิตที่พ้นจากทุกข์
 
จิตที่พ้นจากทุกข์
 
คุณบิดามารดา
สุดพรรณนามหาศาล

หนังสือเล่มนี้เขียนเล่าถึงประสบการณ์การการปฏิบัติธรรมของ "ลุงหวีด บัวเผื่อน" ทั้งในด้านสมาถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

  หนังสือที่จะทำให้คุณรู้ทราบว่าคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาลนั้นเป็นเช่นไร ประพันธ์โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เนื้อหาในหนังสือ
 
เนื้อหาในหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica