เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด
บุคคลและเรื่องราวสมัยพุทธกาล
 

เปรตไร่อ้อย
เรื่องราวของของเปรตตนหนึ่ง ที่เกิดอยู่ในไร่อ้อย แต่ไม่สามารถกินอ้อยได้

Update ล่าสุด นำมาลงวันที่ 5 ก.พ. 56

   
นันทยักษ์..ผู้ถูกธรณีสูบ
นันทยักษ์เป็นหนึงในบุคคลในสมัยพุทธประวัติ ที่ต้องถูกธรณีสูบเนื่องด้วยกรรมหนักที่ตนได้ก่อกับพระอรหันต์อัครสาวก

นำมาลงวันที่ 7 ม.ค. 55

   
พญามารและพระอุปคุตเถระ พญามารและพระอุปคุตเถระ
ประวัติและอดีตของพญามาร ว่าทำไมถึงต้องคอยตามราวีพระพุทธเจ้า รวมถึงตอนที่พระอุปคุตเถระผู้ทรงฤทธิ์ ขัดขวางพญามารซึ่งตั้งใจมาทำลายพิธีฉลองพิธีของพระเจ้าอโศกมหาราช

   
อาฬวกยักษ์ อาฬวกยักษ์
เรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดยักษ์กินคนที่ชื่อว่า อาฬวก ซึ่งมีนิสัยดุร้าย ตั้งใจจะเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แก่ขันติบารมีของพระพุทธองค์

   
นันโทปนันทะนาคราช นันโทปนันทะนาคราช
เรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้ทรงฤทธิ์มาก แต่มีความหลงผิด สุดท้ายก็ต้องยอมสยบต่อฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะ และบารมีของพระพุทธองค์

   
นางจิญจมาณวิกา นางจิญจมาณวิกา
เรื่องราวของหญิงงามที่ซึ่งใช้อุบายในการใส่ร้ายพระพุทธเจ้า โดยแสร้งทำว่าท้องกับพระองค์ ท้ายที่สุดก็ต้องได้รับกรรมตามสนอง โดยถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในนรกอเวจี

   
เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องมีอายุเพียง 80 ปี
เรื่องนี้นำมาจากเทศนาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ที่ท่านเล่าถึงสาเหตุที่พระพุทธเจ้าของเรานั้น จึงต้องปรินิพพานเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา

   
สาณราสีเปรต สาณราสีเปรต
เรื่องราวเกี่ยวกับกฏแห่งกรรมในสมัยพุทธกาลของโอรสกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งได้ล่วงละเมิดพระปัจเจกพุทธเจ้าจนต้องเสวยกรรมในอบายภูมิเป็นเวลานาน แต่ในชาติสุดท้ายก็สามารถอุปสมบทและบรรลุอรหันต์ได้

   
เป็นเปรตเพราะปาก เป็นเปรตเพราะปาก
เรื่องราวเกี่ยวกับกฏแห่งกรรมในสมัยพุทธกาลของชาวนาผู้หนึ่ง ที่ได้ล่วงเกินพระกัสสปะพุทธเจ้าทางวาจาโดยมิได้ตั้งใจ เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดศีลข้อมุสาวาท ถึงแม้ว่าเราจะทำด้วยความคะนองก็ตาม

   
ครึ่งคนครึ่งเปรต ครึ่งคนครึ่งเปรต
เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติที่แสดงถึงกฏแห่งกรรมของเหล่าเปรต ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เหล่าพุทธบริษัทได้ประจักษ์ เป็นเรื่องที่ให้แง่คิดดีมากเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญกุศล

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica