เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
 
จิตที่พ้นจากทุกข์

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

หนังสือที่จะทำให้คุณรู้ทราบว่าคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาลนั้นเป็นเช่นไร เริ่มจากทำความรู้จักและเข้าใจกับ “ความรัก” ของพ่อและแม่ ที่นำมาเชื่อมโยงถึงหลักธรรมะ สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อสังคม โลก และวิถีทางที่จะทดแทนพระคุณพ่อแม่ ซึ่งจะตอบแทนให้เกิดผลทันตานั้นต้องเลี้ยงทั้งกายและใจของท่านนั่นเอง นอกจากนี้ยังได้แฝงหลักธรรมะที่คนหนุ่มสาวและลูกๆ ทุกคนสามารถศึกษาและนำไปใช้ในวันที่ตนเองเติบโตพร้อมที่จะมีครอบครัวและมีลูกๆ ให้เลี้ยงดูอีกด้วย

ประพันธ์โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

   
คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล
รักของพ่อแม่เป็นรักแท้ที่ยั่งยืน
ทุกคนต้องเป็นพรหมเพื่ออภิบาลสังคมให้ยั่งยืน
รักต้องมีรู้เข้ามาคู่ให้สมดุล
เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตร์พระพรหม
สังคมทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวมักพัฒนาอย่างเสียดุลเพราะขาดบูรณาการ
เลี้ยงลูกดีเท่ากับทำหน้าที่ต่อสังคมทั้งหมด
เจริญแต่วัตถุ ธรรมเจริญไม่ทัน ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน
มองให้ถูก พระไม่ดีหรือคนร้ายมาทำลายศาสนา
ดูให้ดี ปัญหาอยู่ที่คนร้ายหรืออยู่ที่ตัวเรา
ถ้าธรรมไพบูลย์นำหน้า อามิสไพบูลย์ก็พาสู่สันติสุข
ทดแทนไม่สิ้นคือพระคุณพ่อแม่ จะตอบแทนให้แน่ต้องเลี้ยงทั้งกายและใจของท่าน
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica