เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด
 
กรณียเมตตสูตร กรณียเมตตสูตร
กรณียเมตตสูตรเป็นพระสูตรที่เด่นในด้านเมตตาทั้งจากมนุษย์และอมนุษย์
ประวัติของบทสวดนี้มาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุหมู่หนึ่ง ซึ่งจาริกไปปฏิบัติธรรมในราวป่า ให้รู้จักวิธีรักษาตนให้ปลอดภัยจากการรบกวนของเทวดาซึ่งไม่ประสงค์ดี

กรณียเมตตสูตร นำมาลงวันที่ 26 ธ.ค. 54

   
โมรปริตร (คาถานกยูงทอง) โมรปริตร (คาถานกยูงทอง)
โมรปริตร หรือคาถานกยูงทอง เป็นพระคาถาซึ่งเด่นในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัย
ประวัติของบทสวดนี้มาจากพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์บังเกิดเป็นพญานกยูงทอง

โมรปริตร (คาถานกยูงทอง) นำมาลงวันที่ 26 ธ.ค. 54

   
รัตนสูตร รัตนสูตร
รัตนสตูรเป็นบทสวดที่นิยมใช้ในพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์
ประวัติของบทสวดนี้ มาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกสู่กรุงเวสาลี เพื่อขจัดมหันตภัยที่เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองนั้น

รัตนสูตร นำมาลงวันที่ 26 ธ.ค. 54
   
   

ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica