เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด

ทักทายกันก่อนครับ

สวัสดีครับทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ป "ธรรมะออดิโอ" (DhammaAudio.com) ซึ่งเป็นเว็ปที่ผมทำขึ้นเพื่อรวมรวมเสียงอ่าน บทความ และ หนังสือธรรมะ ที่ผมได้เริ่มอ่านอัดเสียงประกอบดนตรีมาตั้งแต่ปลายปี 2553 และได้เคยนำมาทยอยเผยแพร่ใน webboard ของเว็ป palungit.com เป็นประจำ ให้มารวมอยู่ในที่นี้ที่เดียว

จุดประสงค์หลักในการจัดทำเว็ปนี้ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะเป็นส่วนช่วยเผยแพร่หลังคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อเสียงอ่านประกอบดนตรีที่ฟังสบายๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวก หรือไม่มีเวลาในการอ่านจากจอคอมพิวเตอร์

บทความที่ผมอ่านอัดเสียงส่วนใหญ่ก็จะคัดมาจากกระทู้ที่น่าสนใจจากเว็ปธรรมะต่าง ๆ ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์และให้แง่คิดในทางธรรมแก่ผู้ฟัง และอยากจะนำมาแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านบ้าง เนื้อหาที่อ่านก็จะมีทั้งเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์วัดป่ากรรมฐาน พุทธประวัติ พญานาค เปตร อสุรกาย รวมทั้งสาระเกี่ยวกับธรรมะที่น่าสนใจ

การอ่านของผมก็จะเป็นแบบสบายๆ พยายามหาดนตรีประกอบที่ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย หรือคล้อยตามกับเนื้อเรื่องที่ฟัง หวังว่าเสียงอ่านบทความของผมคงจะพอมีประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อย

 
หนังสือธรรมะ   เรื่องราวสมัยพุทธกาล
หนังสือธรรมะ

รวมเสียงอ่านหนังสือธรรมะหลากแนวที่ผมได้จัดทำเป็น Audio Book ไว้ :ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กฏแห่งกรรม และสาระอื่นๆในทางพระพุทธศาสนา

เสียงอ่านในหมวดนี้

 
เรื่องราวสมัยพุทธกาล

รวมเรื่องราวสำคัญๆในสมัยพุทธกาล ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก ตลอดจนบุคคลสำคัญต่างๆ

เสียงอ่านในหมวดนี้

     
แนวทางปฏิบัติของพระป่า   เรื่องเล่าเกี่ยวกัยพญานาค
แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
ในหมวดนี้ได้รวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของพระอริยสงฆ์ แง่คิดการพิจารณา รวมถึงเรื่องที่ท่านต้องผจญกับอุปสรรค ซึ่งคอยขัดขวางไม่ให้พวกท่านบรรลุหลุดพ้นได้โดยง่าย

เสียงอ่านในหมวดนี้

 
เรื่องเล่าเกี่ยวกัยพญานาค
ในหมวดนี้จะเป็นเรื่องราวต่างๆ ของพระอริยสงฆ์ ซึ่งท่านได้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพญานาคโดยตรง


เสียงอ่านในหมวดนี้

     
อบายภูมิ 4   เกร็ดความรู้ทั่วไป
อบายภูมิ 4
ในหมวดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของพระอริยสงฆ์ ที่ท่านได้พบเจอและได้โปรดเหล่าสัตว์ในอยายภูมิ 4 อันได้แก่ เดรัจฉาน
เปตร อสุรกาย และสัตว์นรก ให้ได้พ้นจากห้วงทุกข์

เสียงอ่านในหมวดนี้

 
เกร็ดความรู้ทั่วไป
หมวดนี้จะเป็นเรื่องเกร็ดความรู้ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา และธรรมะทั่วไป ตลอดจนถึงความเชื่อ วัฒนธรรม และพิธีกรรม ของทางพุทธและพราหมณ์


เสียงอ่านในหมวดนี้

         
ความรักของแม่   พระไพศาล วิสาโล
ความรักของแม่
รวมเรื่องซึ้งๆเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก ตลอดจนการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่แม่สามารถทำได้เพื่อลูกได้ทุกอย่าง อยากให้ทุกท่านฟังแล้วหวนระลึกถึงพระคุณของแม่กันให้มากๆครับ

เสียงอ่านในหมวดนี้

 
พระไพศาล วิสาโล
รวมเสียงอ่านบทความของพระไพศาล วิสาโล ที่นำมาจากสื่อต่าง บทความส่วนมากจะเกี่ยวกับการเจริญมรณานุสติ การระลึกถึงความตายของตนเองและผู้อื่นอย่างเนืองๆ

เสียงอ่านในหมวดนี้

       
     
รวมตำนานเกี่่ยวกับบทสวดมนต์และพระปริตรที่เปี่ยมด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ
ว่ามีประวัติความเป็นมาและอานุภาพการป้องกันเช่นไร

เสียงอ่านในหมวดนี้

     
       

   
  สำหรับผู้ต้องการได้รับแจ้งเมื่อผมนำเสียงอ่านใหม่มาลง สามารถฝาก email ท่านไว้ได้ที่นี่ครับ
  ชื่อ
 
  Email
 
 
 
วาทะธรรมพระกรรมฐาน
 

ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica